O Club Baloncesto Arxil convoca asemblea ordinaria de socios para o luns día 18 de febreiro, ás 19,00 horas en primeira convocatoria e 19:30 en segunda convocatoria, na aula 2 do CGTD.

Coa seguinte orde do día.

1.- Informe económico do Club
2.- Presentación para a súa aprobación do presuposto 2018-19
3.- Informe deportivo: equipos “senior”, equipos categorías base.
4.- Preguntas e propostas.

Pontevedra a 30 de xaneiro de 2018

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA EXTRAORDINARIA DO C.B.ARXIL

O Club Baloncesto Arxil convoca asemblea extraordinaria de socios para o luns día 18 de febreiro, ás 20,15 horas en primeira convocatoria e 20:45 en segunda convocatoria, na aula 2 do CGTD.

Punto único: Convocatoria de eleccións á Presidencia

Pontevedra a 30 de xaneiro de 2018

CALENDARIO ELECTORAL

REGLAMENTO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE/A DEL C.B. ARXIL