Baixo o lema
Erras o 100 por cen dos tiros que nos fas «encesta pola igualdade»o clube baloncesto  arxil fixo  un mural donde  todas as nenas do clube  deixaron a sua pegada pola igualdade.